Portal Politeknik Merlimau menyediakan kemudahan untuk membantu mereka  yang  memerlukan  sedikit  ubahsuai  kepada  kandungan portal  ini supaya dapat dibaca dalam keadaan  yang terbaik. Ini untuk memenuhi matlamat W3C: Web Accessibility Initiative (WAI)  yang  mana untuk menjadikan portal boleh dicapai oleh Orang Kurang Upaya (OKU) dengan kemudahan yang bersesuaian.

Antara kemudahan yang disediakan pada masa ini ialah:
       Pemilihan Warna Perkataan: Menukar  warna  Perkataan  portal untuk memudahkan  bacaan mereka yang mempunyai masalah penglihatan ataupun buta warna. Pilihan terdapat pada penjuru kanan di atas 'cpanel'
    Pengubahan Saiz Perkataan:  Mengubah saiz perkataan untuk menjadi lebih besar atau lebih kecil mengikut kesesuaian dan memudahkan bacaan pengguna. Ianya terletak pada penjuru kanan di atas 'cpanel'
    
Pengubahan Kontras Portal:  Mengubah kecerahan atau kegelapan paparan kepada Portal. Ianya terletak pada penjuru kanan di atas 'cpanel'
    Pengubahan Saiz Portal: Mengubah saiz  portal  untuk menjadi  lebih besar atau lebih kecil mengikut citarasa dan memudahkan bacaan pengguna. Ianya terletak pada penjuru kanan di atas 'cpanel'
    
Pembaca Teks Luaran: Pengguna hanya perlu "highlight" perkataan yang ingin dibacakan dan klik butang suara.