Politeknik Merlimau telah mewujudkan polisi - polisi berikut:-

1. Polisi Penggunaan Perkhidmatan Mel Elektronik muat turun
2. Dasar Keselamatan ICT berpandukan Dasar Keselamatan ICT Kementerian Pengajian Tinggi muat turun
2. Polisi Kualiti