UNIT PENYELIDIKAN, INOVASI DAN KOMERSIL
POLITEKNIK MERLIMAU, MELAKA


PENGENALAN

Unit  Penyelidikan, Inovasi dan Komersil (UPIK) diwujudkan dalam sistem  Jabatan Pendidikan Politeknik, Kementerian Pendidikan Tinggi bertujuan  memperkasa dan membudayakan penyelidikan di Politeknik. UPIK memainkan peranan penting sebagai pusat  penyelarasan aktiviti penyelidikan, inovasi dan komersial dalam kalangan pensyarah dan stafnya.  UPIK juga berperanan menjadi pusat pengumpulan dan rujukan  bahan penulisan  ilmiah,  bahan inovasi dan bahan penyelidikan peringkat institusi, zon, kebangsaan dan antarabangsa.

A. Jawatankuasa pengurusan upik

1.Carta organisasi Klik Sini

2.Skop tugas Klik Sini

3.KPI UPIK Klik Sini

 

B. Dokumen (format rujukan ) aktiviti upik

1.Surat jemputan sekolah Klik Sini

2.Surat jemputan panel penilai Klik Sini

3.Surat lantikan panel penilai Klik Sini

4.Memo pelepasan kuliah Klik Sini

5.Laporan aktiviti Klik Sini

 

C. Dokumen sop upik

1.Borang A : kebenaran penyertaan inovasi, penyelidikan dan perlindungan harta intelek sistem pengurusan kualiti MS ISO 9001:2015 & EOMS ISO 21001:2018 Klik Sini

2.Halatuju produk inovasi perkaya inovasi Klik Sini

3.Carta alir penyertaan pertandingan inovasi Klik Sini

4.Muat turun Dokumen Baru Untuk Rujukan Projek Akhir Pelajar PMM Klik sini


D. Data Penyelidikan Dan Inovasi

1.http://upikpmm.my/pencapaian Klik Sini

2.http://ppipapps.mypolycc.edu.my/syri   Klik Sini

3.Baca Buku Direktori Inovasi 2018  Klik sini.

4.Sistem UPIK REPOSITORY Klik sini

 

E. Data Projek Pelajar

1.Data Projek Pelajar Semester Akhir Klik Sini


Projek-projek berkaitan :

Jawatankuasa Pengurusan Unit Penyelidikan Inovasi & Komersil (UPIK) Klik sini