PENGENALAN
Unit Pentadbiran Politeknik Merlimau merupakan pusat pentadbiran yang menyediakan perkhidmatan umum termasuk perkhidmatan merekod, kewangan, pengurusaninfrastruktur, penyeliaan dan rekod-rekod lain untuk pensyarah, pelajar dan orang awam. Selain menjalankan perkhidmatan harian, unit ini juga bertanggungjawab dalam perancangan bajet dan persediaan infrastruktur masa depan untuk kelancaran dan keberkesanan pengurusan politeknik.

OBJEKTIF
Seiring dengan misi dan visi Politeknik Merlimau untuk menjadi salah sebuah institusi yang terbaik di Malaysiaserta mensasarkan perkhidmatan yang yang berkualiti dan berkesan.

PEMBANGUNAN STAF
Semua staf pentadbiran diberi peluang untuk mengikuti kursus dan program latihan. Ianya bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan bagi menyumbang kepada kelancaran dan keberkesanan pengurusan pentadbiran Politeknik Merlimau.

CARTA ORGANISASI
Klik sini untuk lihat carta.

BIDANG TUGAS
Perjawatan
 -Urusan hal perlantikan staf baru dilantik yang melapor diri
 -Menguruskan staf yang bertukar masuk dan keluar
 -Mengemaskini perjawatan bagi staf akademik dan sokongan
 -Mengemaskini reten bulanan bagi staf akademik dan sokongan
 -Mengemaskini kekananan bagi staf akademik
 -Menguruskan pengesahan perlantikan
 -Menguruskan persaraan wajib dan persaraan pilihan sendiri
 -Urusan kenaikan pangkat satf Politeknik Merlimau
Perkhidmatan
 -Pengurusan SISTEM HRMIS
 -Menguruskan Pengishtiharaan harta
 -Mengendalikan urusan tender dan sebutharga bagi kerja-kerja   penyelenggaraan, kebersihan dan keselamatan
 -Urusan penggunaan kemudahan Politeknik Merlimau
 -Urusan Pinjaman Perumahan
 -Urusan permohonan menduduki rumah kerajaan Politeknik Merlimau.
 -Urusan cuti staf
 -Urusan pencen staf
 -urusan perakam waktu
 -Urusan persaraan staf
 -Pengedalian peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan bagi staf akademik dan sokongan
 -Menyediakan jadual perjalanan bagi kenderaan jabatan Politeknik Merlimau
 
Kewangan
 -Proses penyediaan anggaran belanja mengurus bagi Politeknik Merlimau
 -Bayaran melalui pesanan kerajaan
 -Urusan bayaran gaji staf
 -Urusan kutipan hasil kerajaan dan pendaftaran pelajar
 -Akaun Amanah dan tuntutan elaun perjalanan dan elaun lebih masa staf
 -Urusan bagi pinjaman komputer dan kenderaan.

Stor
 -Perolehan melalui sebutharga
 -Perolehan melalui pembelian terus dan kontrak pusat
 -Menerima bekalan peralatan melalui sebutharga
 -Urusan mengeluarkan stok bekalan/peralatan
 -Merekod pesanan tempatan dalam buku daftar
 -Urusan menyemak dan menentukan bekalan/peralatan yang diterima dalam   keadaan baik serta mematuhi spesifikasi seperti yang diminta.
 -Urusan pelupusan
 -Urusan penstoran