Capaian Sistem / Maklumat Berkaitan Pelajar

 Makluman Terkini Pelajar

Jadual Waktu  Pelajar Asasi TVET Klik sini *Terkini

Maklumat Pendaftaran pelajar Senior Sesi  1 2023/24 *Terkini
1) Maklumat pendaftaran pelajar senior sesi 1 2023/2024, tarikh pengajaran dan pembelajaran (PDP)
2) Jadual Bayaran PMM Sesi 1 2023/2024

Rayuan dan Penilaian Khas Sesi 2 : 2022/2023 Klik sini *Terkini

Takwim pembelajaran asasi tvet sesi 1 2023 2024 Klik sini  *Terkini!
Takwim pembelajaran sesi 1 2023 2024 Klik sini  *Terkini!

Ruangan makluman untuk pelajar baharu sila ke pautan http://www.jheppmm.com/ 
*Terkini!
Carta Fungsi Jabatan Hal Ehwal & Pembangunan Pelajar klik sini. *Terkini!
HOTLINE HAL EHWAL PELAJAR SILA HUBUNGI : 01156944427

***Latihan Industri***
MAKLUMAN PELAJAR LATIHAN INDUSTRI SESI 1:2023/2024 FASA 1 *Terkini!
1.    PLATFORM UNTUK MENGHANTAR KAD PENGESAHAN LAPOR DIRI (KPLD) BERMULA 22 OGOS 2023
2.    PLATFORM UNTUK PEMAKLUMAN CUTI PELAJAR LATIHAN INDUSTRI KEPADA UPLI
3.    PLATFORM UNTUK ADUAN BERKAITAN LATIHAN INDUSTRI 

Unit peperiksaan

1. RAYUAN SESI 2 : 2022/2023 *Terkini!
Tarikh buka rayuan : 22/07/2023
Tarikh tutup rayuan : 04/08/2023
Keputusan Rasmi Rayuan Sesi 2 : 2022/2023: 14/08/2023
·       Rayuan ke atas Keputusan Penilaian (GB) RM 50.00
·       Rayuan semakan semula skrip jawapan Peperiksaan Akhir
        RM 25.00
bagi setiap kursus.
·       Borang permohonan boleh dilayari di laman
        web spmp.edu.my
2. PENILAIAN KHAS SESI  2 : 2022/2023
Tarikh Daftar : 21/08/2023
Tempat Pendaftaran : Bilik Kuliah ULPL, PMM
Pelaksanaan Penilaian Khas : 21/0/2023 HINGGA 15/09/2023
Keputusan Rasmi Penilaian Khas Sesi 2:2022/2023 : 18/09/2023
SENARAI PELAJAR MENGULANG PENILAIAN  SESI 2:2022/2023 (DILAMPIRAN)

Garis Panduan Pemindahan Kredit & Pengecualian Kursus (CTCE) Politeknik Dan Kolej Komuniti 2020 klik sini 

KAMSIS

Adalah dimaklumkan bahawa permohonan untuk mendiami Kamsis PMM  sesi 1:2023/24 akan dibuka dan pelajar boleh menbuat permohonan secara dalam talian malalui Portal This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tarikh permohonan dibuka : 22 Mei 2023
Tarikh permohonan ditutup : 26 Jun 2023 Selanjutnya klik sini.


Kajian Kepuasan Pelanggan
Perhatian kepada semua pelajar PMM
:
sila isi KAJISELIDIKKEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN bagi mendapatkan maklumbalas pelajar berkenaan tahap kepuasan pelajar PMM. Sekian Terima Kasih

 

Akademik
Takwim Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Sesi I: 2022/2023 Klik sini *Terkini
LAPOR DIRI TAMAT LATIHAN INDUSTRI DAN PENILAIAN LATIHAN INDUSTRI SECARA DALAM TALIAN SESI I: 2021/2022 Klik Sini

Segala aduan berkenaan masalah login SPMP,MS TEAMS, WIFI Pelajar, CIDOS sila gunakan aduanict online.

Pendaftaran pelajar baharu Ms365 Klik sini 

Wifi PMM

 Pendaftaran Microsoft Office 365 Dan Wifi Bagi Pelajar Baharu klik sini *Terkini
WIFI PMM : Perhatian Pelajar SEMESTER 1 dan SENIOR, sila isi BORANG SOAL SELIDIK PENGGUNAAN KEMUDAHAN WIFI DI POLITEKNIK MERLIMAU . Dapatkan ID dan katalaluan anda daripada PENASIHAT AKADEMIK masing-masing.
Tahukah anda? : Lupa Password Wifi, CIDOS dan SPMP boleh diajukan di sini.

***Makluman Staf***
Makluman Kepada Staf PMM
:
Link Emel (Gmail): mail.google.com
 Klik sini untuk ke Portal Rasmi Politeknik Merlimau *Terkini!