Alumni merupakan satu aset penting kepada sesebuah institusi pengajian tinggi. Pihak kami amat mengalu-alukan kewujudan laman portal ini yang bertindak sebagai langkah dalam memastikan hubungan antara alumni PMM dengan pihak politeknik sentiasa terjalin.

Pihak kami amat mementingkan hubungan yang berterusan dikalangan Alumni dan PMM.Sebagai seorang graduat PMM, alumni seharusnya dapat berkongsi pandangan dan pendapat dalam usaha untuk meningkatkan mutu perkhidmatan dan pembelajaran di politeknik. Usaha ini dilakukan bertujuan bagi memastikan graduan yang dihasilkan oleh politeknik dapat dipertingkatkan mutunya dari tahun ke tahun dan seiring dengan kehendak industri.

Bagi memastikan hubungan antara alumni dan politeknik sentiasa terjalin, kami sentiasa terbuka dalam menerima pandangan dan pendapat melalui sudut pandangan serta maklumbalas sepertimana yang disediakan di laman portal ini. Selain dari itu, pihak pengurusan PMM juga berusaha untuk menjayakan Program Re-Union dan Home Comming bagi setiap bekas pelajar dan sentiasa berusaha untuk membantu setiap alumni seadanya.

Carta Organisasi Alumni Politeknik Merlimau klik sini.

Klik sini untuk ke laman Sesawang Rasmi alumni PMM.