Unit Pengantarabangsaan

PENGENALAN
Unit Pengantarabangsaan Politeknik Merlimau ditubuhkan bagi menyelaraskan segala perkara berkaitan usaha memperkenalkan PMM kepada peringkat serantau dan antarabangsa.

Unit ini menjalankan fungsi berdasarkan kepada Dasar Pengantarabangsaan Politeknik Malaysia berkuatkuasa pada 15 Mei 2014. Dasar Pengantarabangsaan Politeknik Malaysia menggariskan beberapa strategi perlaksanaan dan digunapakai oleh pegawai, pensyarah dan politeknik bagi mewujudkan keseragaman dalam pengendalian segala urusan yang berkaitan aktiviti dan program antarabangsa yang dijalankan oleh jabatan dan institusi.

CARTA ORGANISASI
Klik sini Untuk Lihat Carta *Terkini!

STRATEGI
Strategi Pengantarabangsaan Politeknik Klik Sini *Terkini!

TAKWIM
Takwim Pengantarabangsaaan Klik Sini *Terkini!

Program Pengantarabangsaan PMM mobiliti pelajar dan staf

26.01.2018 LAWATAN DELEGASI DARI FILIPINA

28.03.2018 DELEGASI DARI POLITEKNIK CALTEX RIAU