2022

1) Digest Ilmiah

Oleh Mohd Lokman bin Ahmad
Diterbitkan di Malaysia oleh: PENERBIT POLITEKNIK MERLIMAU

2) Perkaya Inovasi 21

Diterbitkan di Malaysia oleh: UNIT PENYELIDIKAN INOVASI DAN KOMERSIAL (UPIK) POLITEKNIK MERLIMAU

3) e-Digest Perkaya Inovasi PMM Edisi ke 2

 

Terbitan oleh Unit Penyelidikan, Inovasi dan Komersial (UPIK) Politeknik Merlimau.