Tahniah penyelidik PMM peroleh Geran Trans-TECH4TVET

Tahniah di atas kejayaan penyelidik-penyelidik PMM memperolehi Dana Penyelidikan TVET Bagi Projek Penyelidikan, Inovasi, Dan Pengkomersialan (Geran Trans-TECH4TVET) sejumlah RM147,325.00